Energija pokreće svet
Mi činimo da to funkcioniše

Sve što postoji i što se zbiva u prirodi i društvu, pokreće energija. Negde je ima mnogo i obnovljiva je, a negde je ima sve manje. Mi znamo kako je dovesti tamo gde je potrebna, na željeni način i u željenoj snazi.
Naši klijenti svedoče o kvalitetu, pouzdanosti, održivosti i inovativnosti koje unosimo u svoj rad i rešenja. Zbog toga je „Energotehnika – Južna Bačka“ lider u ovom delu Evrope.

Zajedno pokrećemo svet.

Upoznajte nas

Izgradili smo snažnu kompaniju.
Stalni razvoj, poslovna efikasnost, društvena odgovornost, upravljanje kvalitetom, visok bonitet i kapital, transparentnost i konkurentska prednost tehničkih resursa, samo su neke od vrednosti zajedničkih za preko 400 zaposlenih.

Zahvaljujući znanju, iskustvu i kreativnosti naših stručnjaka, više od pedeset godina prihvatamo izazove i projekte koje drugi u ovom delu Evrope ne mogu, ne umeju ili ne smeju.

Neprestano usvajanje novih znanja, sertifikata i licenci, kao i praćenje najnovijih svetskih trendova u oblasti elektroenergetike, termoenergetike i obnovljivih izvora energije, omogućavaju nam da iz godine u godinu, naša liderska pozicija u regionu bude neupitna.

Misija

Duže od pet decenija činimo da energija nađe put do potrošača. Sistemi koje projektujemo i izrađujemo, bili su i moraju biti kvalitetni, pouzdani, trajni i bezbedni po ljude i životnu sredinu.

Naša najveća vrednost jesu naši ljudi i partnerski odnos s klijentima zasnovan na međusobnom poverenju i želji da sve što zajednički izgradimo, bude na zadovoljstvo čitave zajednice.

Radom i neprestanim usvajanjima novih znanja, inovacija i tehnologija, svako od nas u „Energotehnici – Južna Bačka“ unapređuje sebe, svoj tim i gradi jaku kompaniju, dobre ljude i dobro društvo u celini.

Vizija

„Energotehnika – Južna Bačka“ je lider u ovom delu Evrope.

Naš logo je garancija kvaliteta u oblasti elektroenergetike, termoenergetike i obnovljivih izvora energije.

Srednjoročni cilj nam je da u tim oblastima budemo u društvu najprestižnijih kompanija Evrope i širom sveta.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Ugrađena je u poslovnu politiku organizacije „Energotehnika – Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad, s ciljem stalnog unapređenja kvaliteta poslovanja organizacije, zaštite i unapređenja životne sredine, održavanja i stalnog unapređivanja zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u inženjeringu , proizvodnji, izgradnji i održavanju energetskih objekata i trgovini na veliko. Osnovni stavovi politike integrisanog sistema menadžmenta, ogledaju se u sledećem:

Kvalitet i pouzdanost proizvoda i usluga na zadovoljstvo i trajno poverenje korisnika, uz istovremeno snižavanje troškova poslovanja i povećanja profitabilnosti, jeste prvi poslovni prioritet u svim našim aktivnostima.

Obezbeđenje i stalno unapređenje kvaliteta, zadatak je i odgovornost svih rukovodilaca, što se ogleda u filozofiji menadžmenta ka unapređenju kvaliteta poslovnih procesa i stvaranju skladnog poslovnog sistema.

Planiranje i odgovornost u kreiranju svih poslovnih procesa, stalnom poboljšanju i obezbeđenju kvaliteta, pripada svakoj funkciji u organizaciji i pojedincu za poslove koje obavlja, s ciljem da vrhunsko postane pravilo, a ne izuzetak, što je prepoznatljiv stil rada u organizaciji.

Ugradnjom prevencije od zagađivanja u procese, utičemo na očuvanje resursa, smanjenje otpada i emisije štetnih materija.

Da bismo postigli ekološka poboljšanja, uspostavili smo i sprovodimo ekološke ciljeve, s namerom da stalno poboljšavamo ekološki učinak.

Obavezujemo se da ćemo tehnologiju i procese usaglašavati s obavezujućim zakonskim propisima i svim pravilima ponašanja u oblasti inženjeringa , proizvodnje, izgradnje i održavanja koji se odnose na naš ekološki uticaj.

Svi radnici se obučavaju, motivišu i obavezuju da svoje zadatke obavljaju na način koji odgovara ekološkoj politici i ciljevima. Održava se komunikacija s radnicima da bi oni bili svesni politike i učestvovali u radu na zaštiti životne sredine na radnom mestu i okruženju.

Vršimo redovne ekološke revizije ključnih procesa, kako bismo osigurali usaglašenost s politikom i ciljem da budemo ekološki odgovorna organizacija, tako što aktivno usavršavamo svoj ekološki učinak u skladu sa zahtevima.

Suštinu našeg sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, koji je u skladu s vizijom i strategijom organizacije, predstavlja identifikacija opasnosti, procena rizika, preventivnog delovanja i kontrola preostalog rizika na bezbednost i zdravlje ljudi.

Način organizovanja i sprovođenja procesa, u potpunosti smo uskladili s važećim zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu zdravlja i bezbednost na radu, granskim propisima i internim standardima organizacije.

Planirana poboljšanja iskazujemo definišući ciljeve i programe za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu i obezbeđujući neophodne resurse za njihovo sprovođenje.

Energetska politika

„Energotehnika – Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad obavezuje se da će efikasno koristiti energiju u svojim objekima i tokom svojih aktivnosti, s ciljem očuvanja prirodnih resursa, smanjenja štetnih emisija u atmosferu, kako bi se ublažile posledice klimatskih promena.

Kao deo naše strategije, organizacija je posvećena odgovornom upravljanju energijom i odlučna da preduzima mere energetske efikasnosti u svim našim objektima, postrojenjima i opremi, gde god je isplativo da se to uradi.

Menadžment će uvoditi i unapređivati programe energetske efikasnosti, obezbeđujući da organizacija funkcioniše u skladu s principima utvrđenim u ovoj politici.

„Energotehnika – Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad uspostavljaće ciljeve s tendencijom ka poboljšanju energetskih performansi. Da bi se ovi ciljevi ostvarili, Uprava će obezbediti dostupnost svih neophodnih informacija i resursa.

„Energotehnika – Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad će:

Preuzeti kontrolu nad potrošnjom energije, kao i brigu o poslovnom okruženju, motivaciji i obukama zaposlenih.

Investirati u program mera za racionalnu potrošnju energije, vodeći računa o ekonomskoj isplativosti. Sredstva iz povrata investicija, u cilju generisanja sredstava koja se mogu reinvestirati u celini ili delimično, koristiće u daljim aktivnostima upravljanja energijom.

Uspostaviti i održavati informacioni sistem za upravljanje kako bi se održale sve prednosti sistema energetskog menadžmenta, dizajniranog da obezbedi informacije i njihovo dostavljanje onima kojima je to potrebno, na vreme i u obliku koji podržava njihov menadžerski nivo za odlučivanje.

„Energotehnika – Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad osiguraće usklađenost sa zakonskim zahtevima i svim drugim uslovima i zahtevima koji se postavljaju pred organizaciju i koji se odnose na energetske karakteristike, uključujući energetsku efikasnost i racionalnu upotrebu i potrošnju energije. Kompanija će, takođe, podsticati unapređenje svog poslovanja, sredstava za rad i objekata, kako bi se obezbedilo poštovanje svih pravnih okvira koji su na snazi.

U cilju promovisanja veće svesti među svim zainteresovanim stranama, „Energotehnika – Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad obezbediće pouzdan i transparentan sistem informisanja o potrošnji energije, odgovarajućim emisijama gasova staklene bašte i poboljšanja koja se preduzimaju.

„Energotehnika – Južna Bačka“ d.o.o. Novi Sad smatra da je poštovanje zacrtanog puta ovom politikom, odgovornost svih pojedinaca koji uzimaju deo u svojim aktivnostima. Svi zaposleni su integrisani u sprovođenje i funkcionisanje sistema energetskog menadžmenta i utvrđene su njihove odgovornosti.

Sertifikati i licence

 • Laboratorija EJB raspolaže sertifikatom ISO 17025 ISO 9001:1994 U izgradnji i održavanju elektroenergetskih objekata, u primeni od 1998. godine, resertifikovan 2009. godine.
 • SRPS ISO/IEC 17025:2006 U akreditovanim električnim ispitivanjima (ukupno 20 vrsta) i ispitivanju zbijenosti tla, u primeni od 2008. godine (za sopstvene potrebe i za usluge klijentima).
 • ISO 14001:2004 U upravljanju zaštitom životne sredine pri izgradnji i održavanju elektroenergetskih objekata. U primeni od 2007. godine.
 • ISO/OHSAS 18001:2007 U upravljanju bezbednošću i zdravljem zaposlenih na radu. U primeni od 2010. godine.
 • ISO 9001:2008 U sistemu upravljanja kvalitetom, u primeni od 2010. godine.
 • ISO 9004:2009 U integrisanom sistemu upravljanja kvalitetom i održivim razvojem firme.
 • ISO 9001:2000 U sistemu upravljanja kvalitetom, u primeni od 2004, resertifikovan 2010. godine.
 • Sistem upravljanja energijom – ISO 50001
 • Zavarivanje metalnih konstrukcija – ISO 3834
Ostale važne usluge

Laboratorija

Laboratorija u sastavu naše kompanije, akreditovana ja za 25 metoda iz oblasti električnih, geomehaničkih i elektromagnetnih ispitivanja. Pored toga, naš tim obavlja i poslove završne kontrole proizvodnje svih vrsta elektroormara, zatim poslove završne kontrole pri puštanju u rad EEO i ostale kompleksne poslove na izgradnji EEO.

Stručnost naše ekipe, preciznost i pouzdanost ispitivanja, dobro su poznati klijentima „Energotehnike – Južna Bačka“, pa pored svih obaveza u radu za potrebe naše kompanije, usluge ovog sektora često traže i druga preduzeća.

Statutom i organizacionom šemom Laboratorije za ispitivanje, obezbeđeno je da je Laboratorija nezavisna u obavljanju poslova ispitivanja. Dobijanje pouzdanih i nepristrasnih rezultata ispitivanja, garantovano je i primenom sistema upravljanja kvalitetom.

 • Laboratorija EJB raspolaže sertifikatom ISO 17025

Konsalting, nadzor projekata, građevinski radovi

Specijalizovani timovi „Energotehnike – Južna Bačka“ jesu prva i prava adresa za sve investitore u oblasti elektroenergetike, termoenergetike i oblasti obnovljivih izvora energije.

Raspolažemo timovima stručnjaka specijalizovanih za izvođenje najrazličitijih projekata u tom domenu, ali i za izrade studija opravdanosti, konsalting i tehničku podršku u svim fazama realizacije projekta, pomoć pri izradi projektnog zadatka, predlaganje najoptimalnijih i najsavremenijih rešenja, kao i izbora pouzdane i kvalitetne opreme.

Pored toga, naši stručnjaci su osposobljeni i za nadzor nad projektovanjem i izvođenjem građevinskih radova i elektroradova. Brojni zadovoljni klijenti najbolja su preporuka za građevinske radove koje smo izveli u sadejstvu sa svojim podizvođačima.

Naša porodica

Miodrag Mitrović

Punih devetnaest godina, Miodrag Mitrović je deo tima „Energotehnike – Južna Bačka“. Ovaj iskusni majstor, elektrotehničar koga kolege hvale i kao dobrog druga, oženjen je i otac je četvoro dece.

Pored toga što pažljivo prati sve novosti u svetu iz domena svoje struke i brine o svojoj porodici, Miodrag stiže da odvoji vreme za hobi koji se i isplati. Kupuje i restaurira antikvitete, ali samo komade koji mu se lično dopadaju i mogu da provedu neko vreme u njegovom domu, dok ne nađu svog kupca. Tako je napravio svoju kolekciju od deset retkih polica koje datiraju od polovine XIX do početka XX veka.

Pored svega toga i činjenice da mu najmlađe dete ide u vrtić, a najstarije na fakultet, zaslugom supruge koja ga je iznenadila za rođendan 2009. godine, Miodrag je krenuo i da trenira streličarstvo.

Miodrag danas, na 35 metara, lukom i strelom pogodi čep od koka-kole, pa bi sigurno imao više nego zapažene rezultate na takozvanim „target“ takmičenjima koja podrazumevaju gađanje u fiksnu metu na određenoj razdaljini.

Međutim, njega zanima nešto drugo. On učestvuje u simulacijama lova, kada se u šumu ide s lukom i strelom i gađa u gumene životinje u prirodnoj veličini. To je kudikamo teža disciplina u streličarstvu, jer je tu razdaljinu teško odrediti, a na životinjama postavljenim uzbrdo ili u dolini, pritom su označene i tačke koje treba pogoditi.

Luk i strela su, kaže on, neverovatno moćno i precizno sportsko oružje. A ako se nekome čini da je lukom i strelom jednostavno pogoditi određenu tačku na gumenom medvedu postavljenom u senci nekoliko stotina metara dalje, ili metu na košuti na proplanku, na kojem nema orijentira, grdno se vara. I nije zgoreg da pomisli kako to izgleda kada je meta postavljena na zecu?

Turniri koje Miodrag pohađa, održavaju se kako u našoj zemlji, tako i u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. U svakom slučaju, boravak na vazduhu i druženje s prijateljima, važan su detalj u njegovom životu i predstavljaju neiscrpnu temu i za razgovor u velikoj porodici kakva je „Energotehnika – Južna Bačka“.

Karijera

Energotehnika Južna Bačka već 5 decenija čini da energija nađe put do potrošača. Naš logo je garancija kvaliteta u oblasti elektroenergetike, termoenergetike i obnovljivih izvora energije, a naša najveća vrednost jesu naši ljudi i partnerski odnos sa klijentima zasnovan na međusobnom poverenju i želji da sve što zajedno izgradimo, bude na zadovoljstvo čitave zajednice. Energija pokreće svet, mi činimo da to funkcioniše!

Postani deo našeg uspešnog tima i prijavi se na trenutno otvorenu poziciju:

VODEĆI INŽENJER U SEKTORU ELEKTROENERGETIKE(LICENCA 453)

Mesto rada: Novi Sad
Broj izvršilaca: 1

Opis posla:

 • Upravljanje projektima na izgradnji elektroenergetskih objekata(organizaciono, tehnološki i finansijski)
 • Planiranje i organizacija svih resursa za rad na projektu
 • Razrada tehničke dokumentacije
 • Komunikacija sa internim i eksternim klijentima tokom realizacije projekta
 • Kontrola, analiza i izveštavanje tokom izvođenje projekta

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

 • Visoka stručna sprema, elektrotehnički fakultet
 • Minimum 3 (tri) godine radnog iskustva na istim i sličnim poslovima ili ekvivalentna kombinacija znanja i obrazovanja
 • Izražena sposobnost vođenja tima, preduzimljivost, organizovanost I odgovornost
 • Posedovanje licence inženjerske komore Srbije-453
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office paket, AutoCad, MS-Project
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Prijavite se do 29.01 2019.
Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.VODEĆI INŽENJER U SEKTORU ELEKTROENERGETIKE

Mesto rada: Novi Sad
Broj izvršilaca: 2

Opis posla:

 • Upravljanje projektima na izgradnji elektroenergetskih objekata(organizaciono, tehnološki i finansijski)
 • Planiranje i organizacija svih resursa za rad na projektu
 • Razrada tehničke dokumentacije
 • Komunikacija sa internim i eksternim klijentima tokom realizacije projekta
 • Kontrola, analiza i izveštavanje tokom izvođenje projekta

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

 • Visoka stručna sprema, elektrotehnički fakultet
 • Minimum 3 (tri) godine radnog iskustva na istim i sličnim poslovima ili ekvivalentna kombinacija znanja i obrazovanja
 • Izražena sposobnost vođenja tima, preduzimljivost, organizovanost I odgovornost
 • Posedovanje licence inženjerske komore Srbije-450,451,poželjno i 350 i 351
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office paket, AutoCad, MS-Project
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Prijavite se do 29.01 2019.
Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.INŽENJER U SEKTORU TERMOENERGETIKE

Mesto rada: Novi Sad
Broj izvršilaca: 1

Opis posla:

 • Priprema dinamičkih planova
 • Kontrola i nadzor sprovođenja projekta - finansijski, organizaciono, tehnički i tehnološki
 • Razrada tehničke dokumentacije za projekte
 • Komunikacija sa internim i eksternim klijentima u toku izvođenja projekta

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

 • Visoka stručna sprema, mašinski fakultet
 • Poželjno je radno iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office paket, AutoCad, MS-Project
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Izrežene analitičke sposobnosti, preciznost i komunikativnost

Prijavite se do 29.01 2019.
Biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Prijave slati isključivo elektronskim putem na: