Izrada distributivnih priključaka

„Energotehnika Južna Bačka“ tokom šezdeset godina postojanja, kvalitetno i odgovorno izvodi radove na izgradnji distributivnih priključaka.

Gotovo da nema priključka na teritoriji Novog Sada ili teritorijama drugih distribucija u okviru „Elektrovojvodine“, koji nismo izveli.

Ovlašćeni smo za izvođenje priključenja na električnu mrežu u Novom Sadu i još nekoliko gradova i mesta širom Vojvodine.

Na hiljade izvedenih priključaka kako za pojedinačna i kolektivna domaćinstva, tako i za industrijske potrošače u vidu poluindirektnih i indirektnih mernih garnitura, pokazatelj su pouzdanosti i poverenja koji investitor i građanstvo imaju prema našoj kompaniji i radnicima.