Laboratorija za ispitivanje

16

kompetentnih ispitivača

24

akreditovane metode

2000

i više izveštaja na godišnjem nivou

Kvalitet potvrđen ispitivanjima

Laboratorija za ispitivanje je sastavni deo kompanije Energotehnika Južna Bačka, ali je nezavisna u odnosu na druge organizacione celine.

Nezavisnost i nepristrasnost naše laboratorije za ispitivanje, tehničku kompetentnost, organizacione resurse, usklađenost sa zahtevima odgovarajućeg standarda i stalno unapređenje rada potvrđuje međunarodni sertifikat o akreditaciji izdat od strane Akreditacionog tela Srbije.

Pored angažovanja za potrebe naše kompanije, usluge Laboratorije za ispitivanje elektroenergetskog postrojenja nazivnog napona iznad 1000V, električnih instalacija niskog napona, gromobranskog uzemljenja, rasklopne aparature niskog napona, niskonaponskih blokova, elektroenergetskih kablova i kablovskog pribora, energetske opreme visokog i niskog napona, termovizijska ispitivanja, ispitivanja trafo ulja i ispitivanja zbijenosti tla, često traže i druge kompanije.

Tim laboratorije za ispitivanje obavlja i poslove završne kontrole proizvodnje svih vrsta proizvoda, kao i poslove završne kontrole pri puštanju u rad elektroenergetskog objekta.