Licence

„Energotehnika – Južna Bačka“ poseduje licence za projektovanje i izvođenje radova za koje građevinsku dozvolu izdaju nadležna ministarstva:

Republike Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije