Nadzemni vodovi

Celokupan proces, od izrade projekta, izgradnje, do puštanja u rad vodova visokog, srednjeg i niskog napona, samo je deo u obimnoj radnoj listi stručnih timova kompanije „Energotehnika Južna Bačka“.

Klijenti su potvrdili da nas odlikuje brzina odziva na intervenciju I izlazak na teren, naročito kada se suoče sa potrebom popravke vodova.

Zamena izolacije, provodnika, zaštitnih užadi, OPGW-a, ADSS-a, takodje spade u deo ponude naših usluga.