Održavanje i remont trafostanica i vodova

„Energotehnika Južna Bačka“ formirala je specijalizovan tim koji održava trafostanice, počev od 110/x kV.

Naše ekipe brinu o redovnom održavanju srednjenaponskih trafostanica i reaguju u slučaju potrebe hitnih intervenicija prilikom havarija. Ilustracije radi, u slučaju havarije na području AP Vojvodine, naše ekipe bi u roku od dva sata bile na licu mesta, spremne da intervenišu.

Godišnji ugovor sa „Elektroprivredom Srbije“, samo je jedan od dokaza da je „Energotehnika Južna Bačka“ ozbiljan i najsigurniji partner kada je reč o održavanju i remontu trafostanica i vodova svih naponskih nivoa.