Solarni paneli

Investitori su svesni velikog i neiskorišćenog potencijala solarne energije, a „Energotehnika – Južna Bačka“ je preduzeće s kojim najčešće kontaktiraju.

Solarna elektrana u Sajanu instalisane snage 530 kilovata, najbolji je dokaz da „Energotehnika Južna Bačka“ poseduje iskusne saradnike koji su stručni da izvrše sve neophodne vrste radova, od građevinskih, preko mašinskih do elektro radova sa uklapanjem sistema u mrežu i njegovim puštanjem u rad.