Solarni paneli

Razmišljamo održivo, gradimo pametno.

Energotehnika Južna Bačka je prvi izbor kompanija i investitora koji su svesni velikog potencijala solarne energije u našoj zemlji i u regionu.

Najbolji dokaz naše stručnosti u korišćenju solarne energije je solarna elektrana u Sajanu instalisane snage 530 kilovata. Naša kompanija ima iskusne saradnike koji su stručni da izvrše sve neophodne vrste radova, od građevinskih, preko mašinskih do elektro radova sa uklapanjem sistema u mrežu i njegovim puštanjem u rad.