Geotermalna energija

Korišćenje geotermalne energije iz utrobe zemlje, jeste ekološki ideal i sveža praksa u svetu.

Svesni mogućnosti primene i korišćenja ovog izvora energije putem geosondi kod nas, izgradili smo i koristimo takav sistem i na prostoru „Energotehnike Južna Bačka“.

Osnovna poslovna ideja te 2006. godine, bila je da se primena geotermalne energije na ovaj način probije na područje Srbije, a time obezbede novi i dugoročni poslovi za radnu jedinicu mašinske struke u ovom privrednom društvu.

Odlučili smo da se pristupi izradi studije izvodljivosti primene geotermalne energije za grejanje i klimatizaciju poslovnih prostorija naše kompanije. Izrada studije poverena je projektantskoj kući „Terming“ iz Novog Sada. U aprilu 2006. godine, zatražena je finansijska podrška od Izvršnog veća AP Vojvodine. Iako je ova podrška došla samo na papiru, stručni tim je nastavio posao, verujući u ono što treba da bude krajnji rezultat.

Već u jesen 2006. godine, pristupilo se izradi dve probne bušotine dubine 100 i 125 metara, izradi karotaža ovih bušotina, polaganju prvih geosondi i na kraju, ispitivanju toplotne efikasnosti ugrađenih geosondi.

Ovo ispitivanje uradila je renomirana firma iz Mađarske, a dobijeni rezultati bili su i za njih fascinantni, jer su bili bolji čak i do 50% od onoga što se očekivalo i što je standardno u svetu.

Zato je odlučeno da se pristupi izgradnji prvog projekta ove vrste na Balkanu. Tako je u proleće 2007. godine, započeta izrada pilot-projekta grejanja i klimatizacije poslovnih prostorija „Energotehnika – Južna Bačka“.

Radovi na polaganju geosondi započeti su u maju, a radovi na energani i u prostorijama poslovne zgrade, u avgustu. Nakon dva meseca, 19. oktobra 2007. godine, konačno je završena prva faza ovog projekta i, na radost svih nas, uspešno je pušten u probni rad prvi ovakav objekat na Balkanu, koji je pionirski poduhvat i delo naših ljudi.

Od tada do danas, „Energotehnika Južna Bačka“ najčešći je izbor i za izgradnju geotermalnih sistema, jer ide u korak sa svetskim zbivanjima na ovom polju, neprestano usvajajući nove tehnologije i nova znanja.

Naš iskusni tim, s odgovarajućom logistikom izvodi kompletne radove od početnog projekta, dimenzionisanja i bušenja, preko same izgradnje i instaliranja opreme i cevne mreže, do puštanja u rad, u najkraćem mogućem roku.

Tako smo izveli niz projekata, među kojima i kompletan geotermalni sistem za grejanje i hlađenje bazena i objekata akva-parka u Bačkom Petrovcu.