Geotermalna energija

Održiva energija zemlje za zeleniju budućnost

Naša kompanija prepoznaje korišćenje geotermalne energije iz zemlje kao ekološki ideal i praksu koja poprima globalne razmere. Vođeni tim idealom, a sa željom da što bolje iskoristimo ove energetske potencijale, na prostoru Energotehnike Južna Bačka 2006. godine izgradili smo sistem za korišćenje ovih izvora putem geosondi.

Primarni cilj prilikom uvođenja bio je da se korišćenje geotermalne energije uvede i zaživi na području Srbije i ponudi nove i dugoročne poslove za radnike mašinske struke u našoj kompaniji. Kako bismo to realizovali, pristupili smo izradi studije izvodljivosti primene geotermalne energije za grejanje i klimatizaciju poslovnih prostorija naše kompanije. Izrada studije poverena je projektantskoj kući „Terming“ iz Novog Sada. U aprilu 2006. godine, zatražena je finansijska podrška od Izvršnog veća AP Vojvodine. Iako je ova podrška došla samo na papiru, stručni tim je nastavio posao, verujući u krajnji rezultat.

Već u jesen 2006. godine, pristupilo se izradi dve probne bušotine dubine 100 i 125 metara, izradi karotaža ovih bušotina, polaganju prvih geosondi i na kraju, ispitivanju toplotne efikasnosti ugrađenih geosondi. Ovo ispitivanje uradila je renomirana firma iz Mađarske, a dobijeni rezultati bili su i za njih fascinantni, jer su prevazilazili i do 50% od onoga što se očekivalo i što je standardno u svetu.

Zahvaljujući tim rezultatima, odlučeno je da se pristupi izgradnji prvog projekta ove vrste na Balkanu. U proleće 2007. godine, započeta je izrada pilot-projekta grejanja i klimatizacije poslovnih prostorija kompanije.

Radovi na polaganju geosondi započeti su u maju, a radovi na energani i u prostorijama poslovne zgrade u avgustu. Nakon dva meseca, 19. oktobra 2007. godine, završena je prva faza ovog projekta i na radost svih nas, uspešno je pušten u probni rad prvi ovakav objekat na Balkanu, koji je pionirski poduhvat i delo naših ljudi.

Od tada do danas, Energotehnika Južna Bačka najčešći je izbor i za izgradnju geotermalnih sistema, jer ide u korak sa svetskim trendovima na ovom polju, neprestano usvajajući i primenjujući nove tehnologije i nova znanja.

Naš iskusni tim, s odgovarajućom logistikom izvodi kompletne radove od početnog projekta, dimenzionisanja i bušenja, preko same izgradnje i instaliranja opreme i cevne mreže, do puštanja u rad i sve to u najkraćem vremenskom periodu.

Na ovaj način izveden je niz projekata među kojima su i kompletan geotermalni sistem za grejanje i hlađenje bazena i objekata akva-parka u Bačkom Petrovcu.