Bio gas postrojenja

Negujemo potencijal i stvaramo efikasna rešenja.

U oblasti izgradnje bio gas postrojenja, naši stručnjaci imaju iza sebe relevantne projekte o čijem kvalitetu govore brojna uspešno završena postrojenja.

Neki od važnih projekata koje su naši stručni timovi realizovali su biogasno postrojenje od 1,5 megavata za naručioca „Mirotin“ u Vrbasu, s toplovodima i priključenjem na mrežu, investicija „Velefarma“ u Čurugu, a u Sremskoj Mitrovici, u okviru Panonskih TE-TO, instalirali smo kotao za grejanje na suncokretovu ljusku.

Naša zemlja ima ogromne potencijale za korišćenje biomase. Osim biomase šumskog porekla, poseduje i veliki agropotencijal za proizvodnju biomase koja se može pretvoriti u električnu i toplotnu energiju. Naši timovi poseduju znanje i iskustvo da iskoriste ove potencijale i pretvore ih u pametna i efikasna rešenja.