Bio gas postrojenja

Realizovano je više projekata, a o kvalitetu usluge najbolje svedoči veliki broj uspešno završenih postrojenja.

Između ostalog, naši stručnjaci su izgradili biogasno postrojenje od 1,5 megavata za naručioca „Mirotin“ u Vrbasu, s toplovodima i priključenjem na mrežu, realizovali investiciju „Velefarma“ u Čurugu, a u Sremskoj Mitrovici, u okviru Panonskih TE-TO, instalirali smo kotao za grejanje na suncokretovu ljusku.

Srbija, kao i mnoge druge zemlje, ima velike potencijale kada je reč o korišćenju biomase. Pored biomase šumskog porekla, postoji i veliki agropotencijal za proizvodnju biomase koja se može pretvoriti u električnu i toplotnu energiju. Mi znamo kako. I umemo to da napravimo.