Elektroenergetika

AKTUELNO

2019

Rekonstrukcija atletske staze u Zrenjaninu

Investitor: Gradska Uprava Grada Zrenjanina

2019

Radovi na izgradnji TS 110/6 kV Rudnik 5 i DV 110 kV Rudnik 3 – Rudnik 5

Investitor: Ogranak China Machinery Engineering Corporation Beograd Aktiv

2019

TS 110/35/10 kV Ub 2 – Radovi sa isporukom dobara

Investitor: EPS Distribucija d.o.o. Beograd

2019

Radovi na rekonstrukciji TS 110/35 kV Beograd 6

Investitor: EPS Distribucija d.o.o. Beograd

REFERENCE

2017 - 2018

Elektromontažni radovi na vetroparku Dolovo – Čibuk

Investitor: "CRJ Renewables" Warszava, Poland

2018 - 2018

Adaptacija I izgradnja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Novog Sada

Investitor: Gradska uprava za gradjevinsko zemljište I investicije

2017 - 2017

Dalekovod „Pančevo 2“, Rumunska granica

Investitor: JP „EMS“

2017 - 2017

Rekonstrukcija 110/x kV Alibunar

Investitor: „ODS“ Beograd

Saznaj više o usluzi

Elektroenergetika

SAZNAJ VIŠE