Elektroenergetika

Kao prednost „Energotehnike Južna Bačka“, klijenti ističu činjenicu da sve što im je potrebno u elektroenergetici, mogu dobiti angažovanjem jedne firme.

To dokazuje preko 9000 izgrađenih trafostanica svih naponskih nivoa povezanih s više od 13 000 kilometara dalekovoda, kao i stotine kilometara rekonstruisanih vodova svih naponskih nivoa, kilometri kablovskih vodova do 110 kV, zamena ili održavanje velikog broja sistema daljinskog upravljanja u trafostanicama, mnogo radova za javna i dekorativna osvetljenja…

Mi imamo ljude i znanje, koji će napraviti da sve to besprekorno funkcioniše.

 

8,5

hiljada izgrađenih transformatorskih stanica

12.700

kilometara dalekovoda

17

dobijenih priznanja