Kogenerativna postrojenja

Stručni timovi „Energotehnike – Južna Bačka“ uveliko su angažovani na projektima postavljanja sistema za kogeneraciju.

Budući da kogeneracija munjevito napreduje penjući se na listi načina za povećanje energetske efikasnosti i proizvodnju zelene energije, interesovanje kompanija za ove sisteme, sve je veće. Jedan takav projekat, „Energotehnika Južna Bačka“ realizovala je u Boru, gde će se otpadna para koristiti za proizvodnju električne energije u RTB „Bor“.

Brojni primeri u Evropi i širom sveta, dokazuju kako se kogeneracija osim u industriji, sve više koristi da bi toplotnom i električnom energijom snabdela stanovnike čitavih naselja. Sirovina koja se pritom koristi, može biti zemni gas ili gas koji se dobija iz biomase, stajskog đubriva ili pirolizom drveta. Jednom rečju, toplotna i električna energija dobijaju se iz otpada ili otpadne toplote koja se inače nepotrebno gubi.

Ima li onda uopšte potrebe spominjati uštede koje se na taj način ostvaruju, a koje se procenjuju na 20 – 40%? Iz ovih nekoliko rečenica već je jasno da je odluka da neka fabrika koristi kogenerativna postrojenja – strateška odluka. Tome još treba dodati i činjenicu da se višak proizvedene električne energije, po zakonu može prodati „Elektroprivredi“ Srbije. Brojni klijenti „Energotehnike Južna Bačka“ i realizovani projekti po sistemu „ključ u ruke“, u ovoj oblasti preporučuju nas i svim kompanijama koje se odlučuju za ovakve promene.