Kogenerativna postrojenja

Energetska efikasnost je put ka boljem sutra.

Stručni timovi Energotehnike Južna Bačka uveliko su angažovani na projektima postavljanja sistema za kogeneraciju. Budući da kogeneracija munjevito napreduje i zauzima top poziciju u  povećanju energetske efikasnosti i proizvodnji zelene energije, interesovanje kompanija za ove sisteme svakim danom raste. Jedan takav projekat Energotehnika Južna Bačka realizovala je u Boru, gde će se otpadna para koristiti za proizvodnju električne energije u RTB Bor.

Brojni primeri u Evropi i širom sveta dokazuju kako se kogeneracija osim u industriji, sve više koristi da bi toplotnom i električnom energijom snabdela stanovnike čitavih naselja. Sirovina koja se pritom koristi, može biti zemni gas ili gas koji se dobija iz biomase, stajskog đubriva ili pirolizom drveta. Jednom rečju, toplotna i električna energija dobijaju se iz otpada ili otpadne toplote koja se inače nepotrebno gubi.

Uštede koje se na taj način ostvaruju procenjuju se i na 20 do 40%. Samim tim jasno je da korišćenje kogenerativnih postrojenja u fabrikama predstavlja pametnu stratešku odluku. Tome još treba dodati i činjenicu da se višak proizvedene električne energije, po zakonu može prodati Elektroprivredi Srbije. Brojni klijenti Energotehnike Južna Bačka i  projekti realizovani po sistemu „ključ u ruke“ u ovoj oblasti, izdvajaju nas kao pravi izbor svih kompanija koje se odlučuju za ovakve promene.