Adaptacija I izgradnja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Novog Sada

2018 - 2018