Zamena cevi kod ispod bul. Oslobodjenja kod „Elektrovojvodine“ u Novom Sadu DN 700

2013 - 2013