POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU SA FTN-OM

27. aprila 2017.
POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU SA FTN-OM

Dana 23.03.2017. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Fakulteta tehničkih nauka i kompanije Energotehnika – Južna Bačka . Na ovaj način uređena je saradnja ovog fakulteta i kompanije u vezi sa realizacijom programa stipendiranja studenata koji su ostvarili poseban uspeh prilikom studiranja i obezbeđenja materijalnih uslova za postizanje vrhunskih rezultata na međunarodnim takmičenjima studenata.

U skladu sa konkursom za stipendiranje studenata objavljenim na sajtu Fakulteta tehničkih nauka, kao i jasno definisanim kriterijumima, kompanija Energotehnika – Južna Bačka se obavezala da će iz sopstvenih sredstava obezbediti godišnje stipendiranje za najmanje 5, a najviše 10 studenata Fakulteta.