Stručna poseta studenata DEPT-a u Kolubari

27. novembra 2019.
Stručna poseta studenata DEPT-a u Kolubari

Studenti IV i V godine Departmana za energetiku i procesnu tehniku su 22. novembra 2019. godine su posetili Kop Tamnava (Zapadno polje), Termoelektranu Kolubara A i Toplanu Baroševac. Poseta je organizovana i realizovana u saradnji sa kompanijom “Energotehnika Južna Bačka“.

Studente su najpre dočekali predstavnici kompanije “Energotehnika Južna Bačka“. Nakon uvodnih reči, usledio je obliazak Tamnava kopa, odnosno, postrojenja za transport i preradu uglja. Studenti su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa trakastim transporetima za dopremanje uglja kao i metodama iskopavanja, preradom, odlaganjem i doziranjem istog. Tokom obilaska Tamnava kopa i toplane Baroševac kolege inženjeri iz kompanije “Energotehnika Južna Bačka” su objasnili sve faze projektovanja i izgradnje postrojenja, diskutovali sa studentima brojne tehničke detalje i tehnološke šeme i odgovarali na pitanja studenata. Posebnu pažnju studenata privukli su trakasti transporteri koji imaju kapacitet 1500 tona na pola sata i mehanizacija za iskopavanje uglja.

Posebno lep momenat ove posete je taj što su domaćini ove posete bili bivši studenti Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka, a koji sada zauzimaju odgovorne inženjerske pozicije u komapaniji “Energotehnika Južna Bačka” i koji su učestvovali u izgradnji ovih projekata.

Studenti su pored ova dva energetska postrojenja obišli i termoelekranu “Kolubara A”. Nakon uvodnih reči domaćini u termoelektrani su studente sproveli i pokazali im sve tehnološke celine. Najzanimljiviji detalj su bili veliki parni kotlovi kapaciteta 380 tona po času sveže pare. Studenti su imali prilike da se upoznaju i sa unutrašnjostima kotla, sa obizrom da je jedan od pet parnih kotlova bio u fazi remonta.

Između poseta termoelektrani Kolubara A i toplani Baroševac, napravljena je pauza za ručak koju je ,takođe, organizovala kompanija “Energotehnika Južna Bačka“.

Stručna poseta je organizovana u cilju sticanja praktičnih iskustava i boljeg upoznavanja studenata sa opsegom njihovih zaduženja na budućim radnim pozicijama diplomiranih inženjera.