Dvosmerni gasovod sa kompresorskom stanicom DN 500 PN 70 bar – Banatski dvor

2009 - 2009