Gasovod (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske

2021 - 2021