Izgradnja novog pepelovoda od termoelektrane „Kostolac“ do deponije pepela u „PK Ćirkovac“

2016 - 2016