Nabavka elektro opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje, puštanje u rad i izrada projekta izvedenog stanja za raspodelne stanice MSD 1 I MSD 2

2014 - 2014