Nabavka i ugradnja opreme u okviru izgradnje TS Zeoke 2, 35/ kV, 3x8MVA sa pripadajućim dalekovodima

2016 - 2016