Projektovanje, isporuka i izgradnja kogenerativnog postrojenja do 10 MW za Toplanu Beograd na lokaciji Voždovac

2019