UGOVOR SA madjarskom MVM Group otvara vrata Evrope za Energotehniku Južna Bačka

13. avgusta 2021.

MVM Group, kao najveca mađarska energetska kompanija potpisala je strateški ugovor sa Maneks Grupom Srbija, u okviru koje posluju kompanije “Energotehnika Juzna Backa” Novi Sad i “Elektromontaza” Kraljevo vodeće kompanije na polju energetike u Republici Srbiji.

MVM grupa i srpska Maneks grupa zaključile su sporazum o strateškoj saradnji na realizaciji zajedničkih projekata na polju izgradnje komunalne infrastrukture, a u cilju promovisanja preko granične saradnje između Mađarske i Srbije.

Energotehnika – Južna Bačka Novi Sad i Elektromontaža Kraljevo, kao deo Maneks grupe, predstavljaju vodeće kompanije na energetskom tržištu Srbije i u regionu Zapadnog Balkana. Visok kvalitet, pouzdanost i ekološka prihvatljivost sistema koje dizajniraju i implementiraju ove kompanije, predstavljaju garanciju da će MVM Group zajedno sa iskusnim partnerom, postepeno povećavati svoje prisustvo na tržištu Balkana, a što je u skladu i sa regionalnom strategijom širenja MVM grupe. Sa druge strane, partnerstvo sa MVM grupom omogućava Maneks grupi i kompanijama u njenom sastavu, ulazak na tržište Mađarske.

Na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog 15. jula 2021. godine, strane će zajednički raditi na unapređenju i ostvarenju ciljeva na polju obnovljivih izvora energije i dekarbonizacije u Srbiji, zajednički učestvovati na projektima izgradnje i modernizacije elektrana i prenosne mreže, te razmenjivati iskustva o zakonima koji su na polju energetike od skora počeli da se primenjuju.
Sporazum koji je danas potpisan sa Maneks Grupom prvi je takav sporazum MVM grupe sa nekom firmom sa prostora Zapadnog Balkana.